Oferty pracyIFRAKontakt

Dodatkowo poza procesami rekrutacji świadczymy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego
i zbiorowego prawa pracy. Specjalizacja naszego zespołu prawników obejmuje również ubezpieczenia społeczne oraz legalizację pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce.
Doradztwo prawne obejmuje między innymi obszary:

  • nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, m.in. negocjacje, zatrudniania kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników oraz tzw. „trudne zwolnienia” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych;
  • restrukturyzacje zatrudnienia, m.in. zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładów pracy, outsourcing pracowników;
  • nietypowych form zatrudnienia tj. praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne;
  • spory sądowe przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe
    w sprawach prawa pracy.