Oferty pracyIFRAKontakt

Wyślij CV

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej, poczukujemy Kandydata na stanowisko:

AGRONOMA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA

 

Zakres Obowiązków:
•    Zapewnia wdrażanie norm zrównoważonego rolnictwa w obrębie łańcucha dostaw w odniesieniu do prawnych i handlowych wymogów dotyczących standardów SAI, Moddy Boods, ASAP, Global GAP
•    Przygotowuje, planuje i nadzoruje procesy związane z akredytacja rolników / dostawców w zakresie norm zrównoważonego rolnictwa – SAI / Moody Boods, poprzez ścisła współprace z zewnętrznymi firmami certyfikującymi
•    Razem z Kierownikiem ds. zrównoważonego rolnictwa reprezentuje interesy firmy jako członek grup roboczych organizacji związanych ze zrównoważonym rolnictwem tj. ASAP, IPO
•    Reprezentuje interesy firmy, aktywnie uczestniczy w inicjatywach na rzecz zrównoważonego rolnictwa
•    Jako członek grup roboczych uczestniczy w opracowywaniu programów przeznaczonych dla producentów rolnych w zakresie zrównoważonego rolnictwa
•    Posiada aktualną wiedzę na temat bieżących zmian w zakresie lokalnego jak i europejskiego systemu legislacyjnego odnośnie zrównoważonego rolnictwa
•    Nieustannie zapewnia działom zakupów, sprzedaży, jakości i marketingu oraz zewnętrznym partnerom jak ASAP i klientom odpowiednią i rzetelną wiedzę w zakresie zrównoważonego rolnictwa
•    Informuje dostawców surowców o wszystkich kwestiach z zakresu zrównoważonego rolnictwa, nadzoruje odpowiednie wprowadzenie standardów przez rolników (kwestionariusz - self assessment) oraz gromadzi, ewidencjonuje i analizuje wszelkie informacje i dane dotyczące tego obszaru.

Wymagania:
•    Wykształcenie wyższe ogrodnicze lub pokrewne (np. rolnicze, agronomiczne)
•    2 – 4 lata doświadczenia w ramach zrównoważonego rolnictwa
•    Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
•    Znajomość obsługi komputera (MS Office, SAP)
•    Wiedza w zakresie zrównoważonego rolnictwa i ustawodawstwa branżowego
•    Dogłębna znajomość systemów i procesów jakościowych dotyczących producentów rolnych / dostawców obowiązujących w obszarze zrównoważonego rolnictwa (jest audytorem/inspektorem).
•    Odpowiedzialność za osiągane wyniki oraz pro-aktywna postawa (auto motywacja i orientacja na osiąganie celów)
•    Zdolność myślenia koncepcyjnego; (osiąganie szerszej lub bardziej dogłębnej oceny problemu lub sytuacji poprzez umieszczenie jej w bardziej ogólnym kontekście lub poprzez korelację z innymi informacjami)
•    Silnie rozwinięta etyka i uczciwość w biznesie
•    Znajomość zasad biznesu, ciekawość oraz chęć przyswajania wiedzy (znajomość zasad działalności interdyscyplinarnej)
•    Doskonałe zdolności interpersonalne i komunikacyjne na potrzeby kontaktów z partnerami zewnętrznymi
i wewnętrznymi


Nasz Klient oferuje:
•    Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji
•    Atrakcyjne wynagrodzenie

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.